Køge Open er Køge Svømmeklubs store invitationsstævne, som vi afholder i sidste kvartal af året.

Køge Open er et stævne, hvor det kræver en ekstra indsats for alle klubbens forældre til afholdelse af stævnet –med stor hjælp fra Køge Svømmeklubs administration.

Køge Open har traditionelt deltagelse af mellem 20-27 forskellige klubber, mellem 600-900 svømmere og mellem 2.300-3.000 startere fordelt over tre stævnedage.

Køge Open er også et af de få stævner i Danmark, hvor vi afholder stævnet i to svømmehaller samtidig. Vi afholder det i Køge Svømmeland og Herfølge Svømmehal.

I Køge Svømmeland svømmer Årgang, junior og senior svømmere.

I Herfølge Svømmehal svømmer børnesvømmere.

Køge Open starter fredag i Køge Svømmeland og fortsætter henover lørdag og søndag.

I Køge Svømmeland svømmes finaler lørdag og søndag aften med deltagelse fra udvalgte finaler fra Herfølge Svømmehal.

I Herfølge Svømmehal starter Køge Open lørdag morgen og fortsætter søndag morgen med udvalgte finaler i Køge Svømmeland om aftenen både lørdag og søndag.

Køge Open

Lørdag formiddag

Søndag formiddag

 

Herfølge (børnesvømmere)

Herfølge (børnesvømmere)

 

Køge svømmeland (årgang, junior og senior)

Køge svømmeland (årgang, junior og senior)

Fredag aften

Lørdag aften

Søndag aften

Køge svømmeland (årgang, junior og senior)

Køge svømmeland (årgang, junior og senior plus udvalgte finaler for børnesvømmere)

Køge svømmeland (årgang, junior og senior plus udvalgte finaler for børnesvømmere)

 

Frivillighed

Køge Open er alene bygget på frivillighed. Der er brug for masser af arbejdskraft til store, mellemstore, små, tidskrævende, mindre tidskrævende, fysiske og mindre fysiske opgaver. Der er opgaver, som ligger både før, under og efter stævnet. Vi har brug for alle: forældre, bedsteforældre, forældre til tidligere svømmere, tidligere svømmere mv.

Det er alene frivilligheden, som sikrer, at vi sammen kan afholde Køge Open.

Arbejdskraft behov

Der bliver lagt en masse timer lang tid før, under og efter Køge Open fra Planlægningsgruppen, Teamledergruppen og administrationen i Køge Svømmeklub. Men de kan desværre ikke løfte alle opgaverne alene under selve Køge Open. Derfor har vi brug for alle hænder, da der svømmes i to haller samtidig. I gennemsnit skal hver svømmers forældre, bedsteforældre mv. levere mellem 7-14 timer frivilligt arbejde i løbet af weekenden for at Køge Open kan løbe rundt rent arbejdsmæssigt. Men jo flere hænder, jo færre timer skal den enkelt tage. Man kan ikke regne med, at opgaverne kan udføres i den svømmehal, hvor ens eget barn/barnebarn mv. skal svømme, men man kan regne med, at den indsats, man yder, gør en afgørende forskel og er med til at sikre, at stævnet kan afholdes.

Tidspunkt

Man kan fra foråret i den pågældende år se på www.svømmetider.dk invitationen, løbsprogram og datoer.

Planlægningsgruppen

Gruppen består typisk af stævneledere, stævnesekretærer og andre nøglepersoner. De styrer de overordnet linjer for Køge Open i tæt samarbejde med Køge Svømmeklubs administration. Deres arbejdsopgaver består blandet andet af invitationen, løbsprogram, kontakt til Køge Svømmeland samt mange andre opgaver. Flere opgaver bliver dog uddelegeret i tæt samarbejde med teamledergruppen

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af Planlægningsgruppen, så kontakt administrationen i klubben.

Teamledergruppen

Gruppen består af erfarne personer, som har været med til Køge Open nogle gange og kender de fleste aspekter omkring stævneafvikling. En teamleder har ansvaret for et bestemt område, hvor vedkommende sørger for, at opgaverne i området bliver løst bedst muligt. Arbejdsopgaver i det enkle område kan have mere end en teamleder. Så området deles af to eller flere teamleder.

Hvis du godt kunne tænke dig at blive en del af Teamledergruppen, så kontakt administrationen i klubben, så kan der aftales en føl-ordning med en af teamlederne.

Deltaplan

Arbejdsopgaver vil fremgå af deltaplan typisk 2-3 måneder før stævnestart. Hvis du ikke har en deltaplan-bruger, så kontakt endelig Køge Svømmeklubs administration, så kan de hjælpe dig med oprettelse af en bruger. Dette gælder også, hvis du har glemt dine brugeroplysninger.

Arbejdsopgaver

Beskrivelse

Område

Forudsætninger

Typisk antal timer

Tidspunkter/tidsrum

Stævneleder

Planlægningsgruppe

Stor erfaring indenfor stævneledelse

40-150 timer pr. stævne

Før, under og efter stævne

Stævnesekretær

Planlægningsgruppe

Stor erfaring indenfor stævneafvikling på sekretariatssiden

40-150 timer pr. stævne

Før, under og efter stævne

Teamleder

Teamledergruppen

Erfaring indenfor et angivet område

20-60 timer pr. stævne afhængig af område og erfaren

Før, under og efter stævne

Call room og indmarch ansvarlig

Indmarchansvarlig

Ved stævnestart og afslutning skal stå for flag. Call room ansvarlig ved finaler

10-20 timer.

Før, under og efter stævne

Opsætning og nedtagning i Køge Svømmeland

Opsætning og nedtagning i Køge Svømmeland

Lidt fysisk

Gør Køge Svømmeland klar til stævne.

Pakke sammen efter Køge Open

4-5 timer pr. vagt

Før og efter stævne

Torsdag eftermiddag/aften

Søndag aften

Opsætning og nedtagning i Herfølge svømmehal

Opsætning og nedtagning Herfølge

Lidt fysisk

Gør Herfølge Svømmehal klar til stævne

Pakke sammen efter Køge Open

3-4 timer pr. vagt

Før og efter stævne

Fredag eftermiddag/aften

Søndag eftermiddag

Præmier og præmieoverrækkelser. Både i Køge og Herfølge

Præmier mv.

Ingen

Klargøre og forberede præmier samt stå for selve overrækkelsen til svømmere

4-6 timer pr. svømmeafsnit

Før og under stævne

Pakning af præmier og pokaler sker før stævne. Overrækkelser sker under stævnet

Nattevagt

Overnatning

Ingen

Nattevagt for de overnattende på overnatningsstedet

10-12 timer pr. nat

Under stævne

Typisk fra kl. 22.00 til 07.00

Fredag til lørdag samt lørdag til søndag

Forplejning til officials – Køge Svømmeland

Forplejning

Ingen

Hjælp til forplejning af officials og andet arbejde under stævnet

2-4 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Fredag aften til søndag aften

Forplejning til svømmere på Køge Private Realskole - Køge

Forplejning

Ingen

Hjælp til forplejning til svømmere og andet arbejde under stævnet

2-4 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Fredag aften til søndag aften

Cafe – Køge Svømmeland

Cafeer

Ingen

Sælge indkøbte varer til svømmere og tilskuere. Samt hjælpe stævneledelse, som forbindelsesled hvis der kommer spørgsmål

3-6 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Fredag aften til søndag aften

Cafe / forplejning – Herfølge

Cafeer

Ingen

Sælge indkøbte varer til svømmere og tilskuere. Samt hjælpe stævneledelse, som forbindelsesled hvis der kommer spørgsmål. Under cafeen i Herfølge ligger også uddeling af heatpræmier, forplejning af officials og trænere samt forplejning til svømmere, som har købt frokost

4-6 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Lørdag morgen til eftermiddag

Søndag morgen til eftermiddag

Lys under finaler

Stævneledelse

Ingen

Styr spot og lys under finaleafsnit lørdag og søndag aften

4-5 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Lørdag og søndag aften

Rengøring og oprydning i omklædningsrum samt heatservice – Køge Svømmeland

Forplejning, cafeer og stævneledelse

Ingen

Dette er en fordeling af mindre opgaver, som kan ligge under andre opgaver/vagter.

Det kan være kort gennemgang af omklædning, hjælp under heat og andre mindre tidskrævende opgaver

2-4 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Fredag aften til søndag aften.

Officials

Stævneledelse

Officialuddannelse

Der kan i særlige tilfælde være behov for officials – men som udgangspunkt er det de inviterede klubber, der skal stille med officials

6-8 timer pr. svømmeafsnit

Under stævne

Speaker

Speakergruppen

Erfaring med at speake til stævner

6-8 timer pr. svømmeafsnit

Før stævne og under stævne

 

Vores sponsorer