Forældreopbakning

 

Når man har en svømmer i Køge Svømmeklub, må man også forvente at man skal give en hjælpende hånd med, til at få løst mange af de praktiske opgaver. Det være sig ved hjemme- som udestævner og andre opgaver hvor Køge Svømmeklub er involveret.

 

Ved hjemmearrangementer skal der mange gange bruges nogle til at bage, hjælpe i køkkenet, lave mad og løse andre ad hoc opgaver. Jo flere vi er til at løse opgaverne, jo lettere for alle!

 

Ved stævner skal der bruges forældre til at køre samt til at være officials eller være holdleder. Via Deltaplan kan man tilmelde sig disse opgaver. Holdlederne tjekker tilmeldingerne og giver besked hvis der mangler forældre til nogle af opgaverne.

Hvis vi har mere end 10 starter til stævnet skal vi typisk stille med en modul 2/Officialgrunduddannelse og ved mere end 20 starter skal vi typisk stille med to eller flere modul 2/Officialgrunduddannelse

Klubben har den klare holdning, at er der ikke officials nok til et stævne, kommer svømmerne ikke afsted. Det er nemlig således, at for hver dag vi ikke stiller med de officials vi skal, får klubben en bøde på 1000 kr. pr. stævneafsnit.

 

Som forældre for Delfinsvømmere er der ikke nogen direkte krav, men fra D-holdet ser klubben helst at 1 forældre pr. barn som minimum har modul 2/Officialgrunduddannelse.

Som forældre for C-holdet, B-holdet og A-holdet forlanger klubben, at 1 forældre pr. barn som minimum har modul 2/Officialgrunduddannelse..

Dette for at sikre at svømmerne kan komme til de udvalgte stævner, samt for at de enkelte forældre skal afsted færrest gange.

Vores sponsorer