Regler for deltagelse i arrangementer i Køge Svømmeklubs regi

 

Køge Svømmeklub har vedtaget følgende regler for klubbens aktive. Reglerne gælder deltagelse i alle arrangementer, herunder også arrangementer hvor KSK-deltageren er repræsentant for KSK og de organisationer, som Køge Svømmeklub er medlem af.

Disse regler er gældende ved alle arrangementer fra arrangementsstart til arrangements slut. Dette er samtidig gældende på de daglige træningssteder og i disses nære omgivelser.

Holdlederen/træneren er den øverste leder under et arrangement, og dennes anvisninger og beslutninger skal altid følges.

Det er forbudt at ryge, indtage alkohol og stimulerende stoffer under alle arrangementer.

Mobning/krænkelse i enhver form, samt indvielsesritualer, der tenderer voldelig adfærd eller psykisk belastning, er forbudt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse, karantæne eller udelukkelse fra Køge Svømmeklub. Holdleder/træner træffer afgørelsen om midlertidig udelukkelse og afgør ved arrangementer udenfor Køge/i udlandet, om den aktive skal forlade træningen/arrangementet og hjemsendes, hvilket altid sker for den aktives egen regning.

Den aktive/den aktives forældre (u. 18 år) modtager efterfølgende en skriftlig information af pågældende holdleder/træner, med kopi til klubchef og bestyrelse. Klubchef/Bestyrelse tager efterfølgende stilling til sanktionsgraden overfor den aktive.

Ved karantæne i mere end 1 (én) måned eller ved udelukkelse fra klubben, vil sanktionen være et bestyrelsesanliggende. Den aktive/den aktives forældre får hurtigst muligt en skriftlig information.

 

Herudover er DIF´s dopingregler, SVØMs regler, FINA´s regler og Køge Svømmeklubs vedtægter til enhver tid gældende.

Vores sponsorer