Infofolder

Som bestyrelse vil vi hermed med INFOFOLDEREN byde dig samt dine forældre velkommen til vores konkurrenceafdeling.

For at alle bedre kan forstå hvad konkurrencesvømning er og hvad der forlanges af den enkelte, har vi udarbejdet en konkurrencefolder.

Formålet med denne er, at give svar på mange af de spørgsmål, der eventuelt kunne komme i løbet af sæsonen.

Vi håber at du/I vil finde informationerne givende og yderligere spørgsmål kan altid stilles til jeres træner eller klubchefen.

Infofolder sæson 2017-2018 sidst redigeret d. 6. april 2018